TECHNOLOGIA

technologiaNEW

TECHNOLOGIA

Gabec produkuje elementy specjalne o skomplikowanej geometrii spełniając wysokie wymagania 
techniczne zdefiniowane przez klienta przy uwzględnieniu fizycznych, mechanicznych
i chemicznych własności każdego materiału.

Technologia kucia na zimno jest wysokowydajnym procesem produkcji o bardzo dużej 
powtarzalności wymiarowej. Produkcja rozpoczyna się od rozwinięcia stalowego drutu
z cewki lub kręgu. Materiał jest podany do prasy poziomej i w temperaturze pokojowej ucięty 
w kawałku odpowiadającemu określonej przez technologa objętości materiału. W dalszej fazie 
stal jest podawana pomiędzy stacjami roboczymi maszyny, w których wykraczając poza granice 
plastyczności formujemy ją w matrycach nadając pożądany kształt.

 W trakcie przeformowania nie dochodzi do przekroczenia limitów wytrzymałości materiału 
(wyjątkiem jest okrawanie albo przekłuwanie), a ponieważ w odróżnieniu do skrawania nie dochodzi 
do zerwania włókien stali, struktura wewnętrzna uformowanego wyrobu przekłada się korzystnie 
na jego własności mechaniczne. Kucie na zimno w przeszłości było wiedzą warsztatową opartą 
na doświadczeniach operatorów i technologów. To sformułowanie jest nadal w dużej mierze 
prawdziwe, jednak naszym specjalistom przyszły z pomocą komputerowe narzędzia analityczne, 
dzięki którym projektowanie procesu stało się dużo efektywniejsze. Chciałoby się powiedzieć, 
że w naszej pracy nie ma ograniczeń a wszystkie projekty inżynierów są wykonalne, ale takie 
sformułowanie nie jest prawdziwe. Patrząc na portfolio Gabec znajdziecie Państwo wiele produktów 
do tej pory wykonywanych w kosztownej technologii skrawania, które zespół technologów odkrył 
na nowo metodą kucia na zimno, co w efekcie zmniejszyło znacznie koszty klienta. Jednak 
niejednokrotnie kując materiał musimy się liczyć z ograniczeniami, gdyż oprócz ludzkiej fantazji 
wykonalność zależy od własności mechanicznych obrabianej stali jak również kinematyki maszyn
i ogólnych zasad fizyki i matematyki. Wszystkie wymienione aspekty są szczegółowo analizowane
w studium wykonalności, które jest punktem wyjścia każdego zapytania ofertowego. 

 
Site Map