JAKOŚĆ

jakoscnew

JAKOŚĆ

Jakość w naszej firmie definiują wymagania klienta. Sprawą kluczową jest ich prawidłowe 
zidentyfikowanie i zestawienie w szczegółowy i spójny plan jakości wyrobu APQP. Specyfikacja 
techniczna wraz z wymaganiami specyficznymi OEM tworzy kamienie milowe każdego wdrożenia, 
rozpatrywane jako indywidualny projekt. W Gabec działamy w oparciu o Zintegrowany System 
Zarządzania Jakością TQM łączącym w jedno podejście procesowe systemy ISO 9001, ISO/
TS 16949 oraz ISO 14001. Oprócz procedur wymuszających sprawny przepływ materiału od 
wejścia stali do dostawy na linię montażową, jakość naszych wyrobów osiągamy dzięki prostym 
lecz efektywnym kanałom komunikacji. System ERP integruje wszystkie obszary operacyjne 
funkcjonujące w naszej firmie w sposób usystematyzowany, który redukuje możliwość wystąpienia 
pomyłki operatora do absolutnego minimum. Dzięki możliwości komunikacji EDI jesteśmy
w stanie obsłużyć naszych globalnych klientów niezależnie od lokalizacji ich zakładów. Nasi 
klienci są inspiracją ciągłego doskonalenia przyczyniając się do naszego dynamicznego rozwoju, 
Gabec podejmuje ten sam wysiłek przekazując kaskadowo w dół wszystkie wymagania do naszych 
dostawców. Mamy świadomość, że o sprawności mechanizmu stanowią jego wszystkie podzespoły 
dlatego dobierając naszych partnerów upewniamy się, że rozumieją, podzielają i stosują zasady 
definiowane przez naszych klientów. Proces produkcji każdego wyrobu jest nadzorowany w sposób 
ciągły w oparciu o surowe założenia planu kontroli będącym implementacją założeń wcześniejszej 
analizy FMEA. Bezpieczeństwo naszych produktów jest pojęciem , w którym nie ma miejsca 
na kompromisy. Jakość naszych produktów jest kontrolowana w wewnętrznym laboratorium 
pomiarowym. Nasze śruby, nity, tulejki i inne wyroby oprócz założeń specyfikacji technicznej 
muszą być zgodne z dostępną wiedzą fachową i obowiązującymi praktykami biznesowymi branży. 
Mierzymy twardość, sprawdzamy strukturę, nadzorujemy klasę powierzchni, zrywamy i niszczymy, 
robimy wszystko aby upewnić się, że produkt końcowy jest w 100% zgodny. 

do pobrania

ISO 9001
PL 14001
ISO/TS 16949

 

 
Site Map