ZASADY WSPÓŁPRACY

zasadynew

 ZASADY WSPÓŁPRACY

Każde zapytanie jest dla nas tak samo ważne, niezależnie z jakiej gałęzi przemysłu pochodzi 
nasz klient. Do przygotowania pełnej oferty potrzebujemy rysunek techniczny wyrobu, który 
określa wszystkie wymiary oraz ich tolerancje, jak również materiał i inne dodatkowe procesy oraz 
istotne charakterystyki. Aby proces wytwórczy został dobrany w sposób optymalny, potrzebujemy 
również informacje odnośnie planowanego zapotrzebowania np. w skali roku oraz innych założeń 
logistycznych. Wymienione powyżej dane stają się punktem wyjścia do przeprowadzenia pełnej 
analizy wykonalności. Specyfikacja techniczna wraz z danymi uzupełniającymi zostaje przekazana 
do technologów, gdzie tworzymy plan procesu i wstępny szkic technologii przypisując niezbędne 
zasoby i środki. Na tym etapie sprawą kluczową jest prawidłowe zidentyfikowanie wszystkich 
wymagań klienta, ponieważ zamyka on pierwszą fazę planowania jakości wyrobu zgodnie z 
procedurą APQP. Po uzgodnieniu aspektów komercyjnych na zgodność z warunkami ogólnymi firmy 
Gabec, ta faza staje się fundamentem dalszych działań założonych w planie wdrożenia wyrobu. 
Szanujemy czas naszych partnerów biznesowych. Państwa zapytanie zostanie poddane wstępnej 
ocenie w ciągu 72h, po których przedstawimy informację zwrotną określając czy przedłożymy pełną 
ofertę czy też z przyczyn np. technologicznych wyrób został sklasyfikowany jako niewykonalny w 
Gabec. W ciągu następnych 7 dni roboczych zapoznamy Państwa z naszą ofertą lub propozycją 
zmian będących wynikiem studium wykonalności. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie 
pomóc w redukcji Waszych kosztów, niezależnie od tego czy zdecydują się Państwo na zlecenie 
danego wdrożenia w Gabec

 

ŚCIEŻKA POSTĘPOWANIA Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM JAKO PIERWSZA FAZA PLANOWANIA JAKOŚCI WYROBU (APQP)

1. Rejestracja wpływających zapytań ofertowych
2. Analiza zapytań poprzez ocenę technicznych możliwości realizacji z uwzględnieniem:
- wymagań materiałowych i jakościowych
- kompletności dokumentacji
- specyficznych wymagań klienta
- ilości
- terminów realizacji
- wymagań logistycznych
- form płatności
3. Wstępna informacja zwrotna potwierdzająca / odrzucająca możliwość przedłożenia oferty
4. Przedłożenie oferty
5. Akceptacja oferty
6. Realizacja planu wdrożenia
7. Dostawa pierwszych części z narzędzi seryjnych wraz z uzgodnionym zakresem dokumentacji jakościowej włączając gwarancję powtarzalności procesu PSW
8. Zatwierdzenie wzorów, rozpoczęcie produkcji i dostaw seryjnych


Projektowanie technologii, narzędzi i oprzyrządowania dla produktów specjalnych wiąże się z szeregiem kosztów, w których chyba, że uzgodniono inaczej, partycypują nasi klienci.

WARUNKI HANDLOWE

do pobrania:

warunki handlowe sprzedaz pdf
warunki handlowe zakupy pdf

 

 
Site Map