FUNDUSZE UE

uebanner

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe 1/2016/3.2.2.
Firma Gabec s.c. P.J. Kotkowscy w związku z planowaną realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zaprasza do złożenia oferty na kuźniarkę sześciomatrycową do kucia na zimno części i komponentów o zaawansowanej geometrii. Termin składania ofert upłynął 15 października 2016.
W środę 02 listopada 2016 dokonaliśmy punktowej oceny ofer. Największą liczbę punktów tj. 100 uzyskała oferta firmy JERN YAO ERTERPRISES CO., LTD z Tainan City, Tajwan (ROC).Gratulujemy! Pozostałym oferentom dziękujemy serdecznie za udział. 

Zapytanie ofertowe 2/2016/3.2.2.
Firma Gabec s.c. P.J. Kotkowscy w związku z planowaną realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zaprasza do złożenia oferty na specjalistyczne urządzenie do pomiarów 3D tzw. kiosk pomiarowy. 
Termin składania ofert upłynął 03 października 2016. W piątek 07 października 2016 dokonaliśmy punktowej oceny ofert. Największą liczbę punktów tj.92,08 uzyskała oferta firmy KUBOUSEK Polska sp. z.o.o. Gratulujemy!
Pozostałym oferentom dziękujemy serdecznie za udział.


Zapytanie ofertowe 3/2016/3.2.2
Firma Gabec s.c. P.J. Kotkowscy w związku z planowaną realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zakupu i montażu urządzenia do pomiaru twardości i mikrotwardości
Termin składania ofert upłynął 07 października 2016. W piątek 21 października 2016 dokonaliśmy punktowej oceny ofert. Najlepszą ofertę ocenioną na 73,6 punktów złożyła firma Testlab z Warszawy.
Gratulujemy! Pozostałym oferentom dziękujemy serdecznie za udział. 


Zapytanie ofertowe 4/2016/3.2.2
Dotyczące zakupu i montażu linii produkcyjnej do kucia z podgrzewaniem indukcyjnym – kuźniarka sześciomatrycowa do kucia na zimno części i komponentów o zaawansowanej geometrii.
Termin składania ofert upłynął 16 lutego 2017 roku. We wtorek 21 lutego dokonaliśmy punktowej oceny ofert. Najlepszą ofertę ocenioną na  94,17 punktów złożyła belgijska firma NEDSCHROEF Machinery z miejscowości Herentals. Gratulujemy! Pozostałym oferentom dziękujemy serdecznie za udział. 


Zapytanie ofertowe 5/2016/3.2.2
Firma Gabec s.c. P.J. Kotkowscy w związku z realizowanym planem inwestycyjnym współfinansowanym przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich w ramach programu „Inteligentny Rozwój” zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr. 5/2016/3.2.2. Przedmiotem zapytania jest realizacja zamówienia na budowę budynku biurowo-produkcyjnego (część produkcyjna – jednokondygnacyjna, część biurowa – dwukondygnacyjna) o powierzchni zabudowy 2.695,9 m², o powierzchni użytkowej 2.783,5m² wraz z budową dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych i stacji transformatorowej, na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej.  
Termin składania ofert upłynął 18 kwietnia 2017 o godzinie 17:00. W środę 24 maja dokonaliśmy punktowej oceny ofert. Najlepszą propozycję złożyła polska firma RO.SA. Hale Sp. z o.o. z Radomia. Gratulujemy! Pozostałym oferentom dziękujemy serdecznie za udział.

Zapytanie ofertowe 6/2016/3.2.2
Firma Gabec s.c. P.J. Kotkowscy w związku z realizowanym planem inwestycyjnym współfinansowanym przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich w ramach programu „Inteligentny Rozwój” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr. 6/2016/3.2.2.Przedmiotem zapytania jest tokarka CNC.

Zapytanie anulowano w dniu 28.06.2017 bez wyboru oferty. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony w najbliższych dniach!

Zapytanie ofertowe 7/2016/3.2.2
Firma Gabec s.c. P.J. Kotkowscy w związku z realizowanym planem inwestycyjnym współfinansowanym przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich w ramach programu „Inteligentny Rozwój” zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr. 7/2016/3.2.2.Przedmiotem zapytania jest szlifierka do wałków i otworów. Termin składania ofert upłynął 03 lipca 2017. We wtorek 04 lipca dokonaliśmy punktowej oceny ofert. Najlepszą propozycję ocenioną na 93,51punktów złożyła firma Marcosta Sp. z o.o. z Tarnowa. Gratulujemy! Pozostałym oferentom dziękujemy serdecznie za udział. 

Zapytanie ofertowe 8/2016/3.2.2
Firma Gabec s.c. P.J. Kotkowscy w związku z realizowanym planem inwestycyjnym współfinansowanym przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich w ramach programu „Inteligentny Rozwój” zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr. 8/2016/3.2.2. Przedmiotem zapytania jest tokarka CNC przeznaczona do toczenia materiałów twardych, w większości będą to stale węgloazotowane, stale szybkotnące i węgliki spiekane w gatunkach G40 lub G50. Termin składania ofert upłynął 07.07.2017 o godz. 15:00. We wtorek 11 lipca dokonaliśmy punktowej oceny ofert. Najlepszą propozycję ocenioną na 96,55 punktów złożyła firma MACHINE TOOLS INTERNATIONAL Sp. z o.o. z Rybnika. Gratulujemy! Pozostałym oferentom dziękujemy serdecznie za udział.

Zapytanie ofertowe 9/2016/3.2.2
Firma Gabec s.c. P.J. Kotkowscy w związku z realizowanym planem inwestycyjnym współfinansowanym przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich w ramach programu „Inteligentny Rozwój” zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr. 9/2016/3.2.2. Przedmiotem zapytania jest komplet urządzeń laboratorium metalograficznego, na które składają się: 1. Przecinarka 2. Praska do zatapiania (inkludowania) próbek w żywicy 3. Szlifierko-polerka do próbek. Urządzenia będą służyły do przygotowywania próbek do badań mikroskopowych i metalograficznych produktów gotowych oraz materiałów. Termin składania ofert upłynął 19.12.2017 o godzinie 15:00. We czwartek 21 grudnia 2017 dokonaliśmy punktowej oceny ofert. Najlepszą propozycję ocenioną na 100 punktów złożyła firma PROSPECTA Sp. z o.o. z Warszawy. Gratulujemy! Pozostałym oferentom dziękujemy serdecznie za udział.

Zapytanie ofertowe 10/2016/3.2.2
Firma Gabec s.c. P.J. Kotkowscy w związku z realizowanym planem inwestycyjnym współfinansowanym przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich w ramach programu „Inteligentny Rozwój” zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr. 10/2016/3.2.2. Przedmiotem zapytania jest zakup i montaż przecinarki taśmowej. Termin składania ofert upłynął 19.12.2017 o godzinie 15:00. We czwartek 21 grudnia 2017 dokonaliśmy punktowej oceny ofert. Najlepszą propozycję ocenioną na 95 punktów złożyła firma Eurometal Sp. z o.o. z miejscowości Miszewko/k Gdańska. Gratulujemy! Pozostałym oferentom dziękujemy serdecznie za udział.

Zapytanie ofertowe 11/2016/3.2.2
Firma Gabec s.c. P.J. Kotkowscy w związku z realizowanym planem inwestycyjnym współfinansowanym przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich w ramach programu „Inteligentny Rozwój” zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr. 11/2016/3.2.2. Przedmiotem zapytania jest zakup i montaż magazynu półkowego zintegrowanego z systemem komputerowym do zarządzania obrotem narzędzi kuźniczych. Termin składania ofert upłynął 05.01.2018 godz.15:00. W środę 10 stycznia 2018 dokonaliśmy punktowej oceny ofert. Najlepszą propozycję ocenioną na 96,00 punktów złożyła firma ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne Sp. z o.o. z Krakowa. Gratulujemy! Pozostałym oferentom dziękujemy serdecznie za udział.

Zapytanie ofertowe 12/2016/3.2.2
Firma Gabec s.c. P.J. Kotkowscy w związku z realizowanym planem inwestycyjnym współfinansowanym przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich w ramach programu „Inteligentny Rozwój” zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr. 12/2016/3.2.2. Przedmiotem zapytania jest zakup i montaż maszyny wytrzymałościowej. Termin składania ofert upłynął 19.12.2017 o godzinie 15:00. We czwartek 21 grudnia 2017 dokonaliśmy punktowej oceny ofert. Najlepszą propozycję ocenioną na 100 punktów złożyła firma TESTLAB z Warszawy. Gratulujemy! Pozostałym oferentom dziękujemy serdecznie za udział.

Zapytanie ofertowe 13/2016/3.2.2
W dniu 12 stycznia 2018 firma Gabec s.c. P.J. Kotkowscy w związku z realizowanym planem inwestycyjnym współfinansowanym przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich w ramach programu „Inteligentny Rozwój” zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr. 13/2016/3.2.2. Przedmiotem zapytania jest zakupu i montażu urządzenia do badania składu chemicznego materiałów na wejściu do procesu – spektrometru. Termin składania ofert upłynął 29.01.2018 o godz.15:00. W poniedziałek 05 lutego 2018 dokonaliśmy punktowej oceny ofert. Najlepszą propozycję ocenioną na 100 punktów złożyła firma Spectro Poland Sp. z o.o. z Józefowa. Gratulujemy!

Zapytanie ofertowe 14/2016/3.2.2
W dniu 12 stycznia 2018 firma Gabec s.c. P.J. Kotkowscy w związku z realizowanym planem inwestycyjnym współfinansowanym przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich w ramach programu „Inteligentny Rozwój” zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr. 14/2016/3.2.2. Przedmiotem zapytania jest zakup i montaż (in. opracowanie i wdrożenie) systemu zapewniającego identyfikację i identyfikowalność towarów lub wyrobów w każdym etapie procesu produkcji. Termin składania ofert upłynął 09.02.2018 godz.15:00. Postępowanie ofertowe zostało zakończone bez rozstrzygnięcia. 

Zapytanie ofertowe 15/2016/3.2.2
W dniu 12 lutego 2018 firma Gabec s.c. P.J. Kotkowscy w związku z realizowanym planem inwestycyjnym współfinansowanym przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich w ramach programu „Inteligentny Rozwój” zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr. 15/2016/3.2.2. Przedmiotem zapytania jest zakup i montaż (in. opracowanie i wdrożenie) systemu zapewniającego identyfikację i identyfikowalność towarów lub wyrobów w każdym etapie procesu produkcji. Termin składania ofert upłynął 20.02.2018 o godz.15:00. W piątek 23 lutego 2018 dokonaliśmy punktowej oceny ofert. Najlepszą propozycję ocenioną na 100 punktów złożyła firma HUMANSOFT Sp. z o.o. z Radomia. Gratulujemy!

Zapytanie ofertowe 16/2016/3.2.2
W dniu 13 lutego 2018 firma Gabec s.c. P.J. Kotkowscy w związku z realizowanym planem inwestycyjnym współfinansowanym przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich w ramach programu „Inteligentny Rozwój” zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr. 16/2016/3.2.2. Przedmiotem zapytania jest zakup i montaż wycinarki drutowej CNC. Termin składania ofert został upłynął 27.02.2018 o godz.15:00. W czwartek 01 marca 2018 dokonaliśmy punktowej oceny ofert. Najlepszą propozycją ocenioną na 100 punktów złożyła firma GF Machining Solution Sp. z o.o. z miejscowości Sękocin Nowy. Gratulujemy!

Zapytanie ofertowe 17/2016/3.2.2
W dniu 22 lutego 2018 firma Gabec s.c. P.J. Kotkowscy w związku z realizowanym planem inwestycyjnym współfinansowanym przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich w ramach programu „Inteligentny Rozwój” zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr. 17/2016/3.2.2. Przedmiotem zapytania jest zakup i montaż optycznych maszyn do inspekcji i selekcji produktów. Pełna treść zapytania znajduje się pod linkiem w tytule. Termin składania ofert upłynął 02.03.2018 o godz.15:00.
We wtorek 06 marca 2018 dokonaliśmy punktowej oceny ofert. Najlepszą propozycją ocenioną na 90 punktów złożyła tajwańska firma Chun Chan Global Co.,Ltd. Gratulujemy!

Zapytanie ofertowe 18/2016/3.2.2
W dniu 12 czerwca 2018 firma Gabec s.c. P.J. Kotkowscy w związku z realizowanym planem inwestycyjnym współfinansowanym przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich w ramach programu „Inteligentny Rozwój” zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr. 18/2016/3.2.2. Przedmiotem zapytania jest zakup i montaż drążarki CNC. Termin składania ofert upływa w czwartek 21.06.2018 o godz.15:00.

Zapytanie ofertowe 19/2016/3.2.2
W dniu 12 czerwca 2018 firma Gabec s.c. P.J. Kotkowscy w związku z realizowanym planem inwestycyjnym współfinansowanym przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich w ramach programu „Inteligentny Rozwój” zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr. 19/2016/3.2.2. Przedmiotem zapytania jest zakup i montaż frezarki CNC. Termin składania ofert upływa w czwartek 21.06.2018 o godz.15:00.

 

Site Map